Inspiratiebronnen

In deze rubriek schrijf ik waar ik mee bezig ben en wat mij inspireert

Mijn grootste inspiratiebron is Hans Korteweg. Hij is leraar, schrijver en was oprichter van het ITIP (school voor leven en werk), waar hij niet meer aan verbonden is. Sinds een flink aantal jaren heeft hij een vaste groep leerlingen. Zijn uitleg van teksten uit verschillende wijsheidstradities, maar ook zijn persoonlijke onderricht, zijn een voortdurende bron van inspiratie voor zowel mijn persoonlijke leven als voor mijn werk.

Oktober 2020

Sinds het begin van de Coronacrisis in maart 2020 doen mijn man en  ik mee aan de doorgaande  Zoom bijeenkomsten van Hans Korteweg over het Dzogchen onderricht. Twee keer per week zijn wij in een klein groepje leerlingen bezig met diverse vertalingen van geschriften van de Tibetaanse Dzogchenleraar Longchenpa en hoe we dit in de dagelijkse praktijk ervaren. Dit heeft geleid tot diepgaande inzichten en deze periode gemaakt tot een grote retraite. Doordat mijn eigen retraites lange tijd niet konden doorgaan en wij praktisch niet weg zijn geweest heeft dit een grote impact gekregen op ons leven, waar wij dagelijks de vruchten van plukken.

Een mooi boek dat ik gelezen heb en aan kan raden is : ‘De smaak van stilte’ door Bieke Vanderkerckhove. Dit boek gaat over het antwoord dat Bieke gegeven heeft op haar ziekte ALS. Het is geen zwaar boek om te lezen, met tal van mooie teksten en aanhalingen, plus een beschrijving van de weg die zij is gegaan. Ook al ga je zelf niet de weg van intense stilte, is het toch de moeite waard om dit boek te lezen. 

Juli 2018

ZELF-COMPASSIE
Toen ik voor het eerst via een vriendin hoorde over Zelf-Compassie, kon ik mij er niet zoveel bij voorstellen. Het leek mij een beetje overdreven en ik zag het mezelf niet zo gauw doen. Maar toen ik later over haar ervaringen hoorde en bovendien een interview zag met de mensen die aan de basis van Zelf-Compassie staan, raakte ik oprecht geïnteresseerd. Dit waren geen zweverige mensen maar wetenschappers en wat zij vertelden was wetenschappelijk goed onderbouwd en sneed hout.
Daarom besloot ik mij er toch in te gaan verdiepen en schreef ik mij in voor een online cursus Zelf-Compassie van acht weken.
Deze cursus heb ik met groeiend enthousiasme gevolgd en daarom wil ik er hier graag iets over vertellen.

WAAR GAAT HET BIJ ZELF-COMPASSIE OM?
Je kunt jezelf de vraag stellen of het niet gek is dat we het volstrekt normaal vinden om aardig te zijn tegen anderen en om hen te helpen als zij het moeilijk hebben, maar er vervolgens moeite mee hebben om hetzelfde voor onszelf te doen? Zijn wij dan zo anders dan alle andere mensen, of hebben wij eigenlijk dezelfde wensen en behoeftes als zij, maar ontkennen we dit gewoon?
Bij Zelf-Compassie leer je om net zo vriendelijk te zijn naar jezelf als naar anderen en om jezelf te geven waar je behoefte aan hebt. Het voelt in het begin misschien een beetje onwennig, maar al heel snel merk je dat het veel prettiger is om het anders te doen. Het gaat er daarbij niet om dat je je negatieve gevoelens kwijt wilt, want dan ga je er juist de strijd mee aan, maar je doet er wat mee omdat je eronder lijdt en dat graag wil veranderen.

MIJN EIGEN ERVARING
Als ik kijk naar mezelf, dan kon ik af en toe behoorlijk kritisch zijn op mezelf en ik kon mezelf ook met enige regelmaat onderuithalen als ik vond dat ik iets niet goed had gedaan. Dat voelde niet prettig, maar toch deed ik dat steeds opnieuw en ik ga ervan uit dat ik niet de enige ben.
Door het volgen van de cursus Mindfulness en zelf-compassie is die neiging niet meteen helemaal over, maar ik ben er wel heel alert op en corrigeer mijzelf als ik zie dat ik terugval in mijn oude patroon. Dit alert zijn is het Mindfulness aspect van Zelf-Compassie. Je leert om op te letten op wat er gebeurt en dan jezelf vriendelijk te corrigeren.
Ikzelf heb dus de ervaring dat het mogelijk is om dit patroon van jezelf te doorbreken en om jezelf te leren accepteren precies zoals je bent, inclusief je tekortkomingen en fouten.
Ik heb in feite geleerd hoe ik beter met mijn eigen lijden om kan gaan en om compassie met mezelf te hebben.
Bijkomende hulp is dat ik ieder moment dat ik dit fijn vind, opnieuw een blik kan werpen op al het lesmateriaal van de cursus, waaronder vele uren on line teachings en meditaties door Kristin Neff en Chris Germer. Het is onmogelijk gebleken om alles in een keer te onthouden, dus ik ben hier erg dankbaar voor.

VOOROORDELEN
Graag geef ik je wat voorbeelden van vooroordelen die mensen over Zelf-Compassie hebben, omdat die vooroordelen jou mogelijk ook weerhouden om met Zelf-Compassie aan de slag te gaan.
Alle vooroordelen zijn stuk voor stuk door wetenschappelijk onderzoek weerlegd.
-Zelf-compassie is een soort zelfmedelijden.
Het tegenovergestelde is waar. Het verzacht alleen de kijk op jezelf.
-Zelf-compassie is zwak en voor kneuzen.
Je wordt een bondgenoot van jezelf in plaats van een vijand en leert om veel adequater te handelen in moeilijke situaties.
– Zelf-Compassie is egoïstisch
Mensen die hun hart voor zichzelf openen, blijken veel eerder geneigd om ook vriendelijk te zijn tegen anderen.
-Zelf-Compassie is een vorm van zwelgen in jezelf.
Ook hierbij geldt het tegenovergestelde. Doordat je meer om jezelf geeft, ga je ook meer om anderen geven en handel je eerder op de juiste manier.
-Zelf-Compassie is een excuus om geen verantwoordelijkheid te nemen.
Mensen die Zelf-Compassie toepassen, zijn juist wel geneigd om verantwoordelijkheid te nemen en zijn eerder geneigd om hun verontschuldigingen aan te bieden, aangezien zij geleerd hebben dat het veilig is om fouten te maken, terwijl er voordien gedacht werd dat de wereld zo ongeveer verging als er fouten werden gemaakt.
-Zelf-compassie is een manier om jezelf te excuseren of om jezelf te ondermijnen.
Dit is misschien wel het grootste vooroordeel, want mensen die compassie hebben met zichzelf, zijn minder bang om fouten te maken, hebben meer zelfvertrouwen en zijn zeer gemotiveerd, omdat ze zichzelf meer accepteren en van hun fouten hebben geleerd.

MEER WETEN?
Mocht je meer willen weten dan kan je veel informatie vinden op CenterforMSC.org
Ook kan je daar mogelijk een cursus vinden bij jou in de buurt. In meer dan 25 landen wordt de cursus gegeven door inmiddels rond de 1000 opgeleide docenten.
Uiteraard ben ik ook zelf bereid je er meer over te vertellen.

Maart 2018
Van harte beveel ik aan om eens een bezoekje te brengen aan de website van Soundstrue.com
Hier worden regelmatig online video’s, audio’s en cursussen aangeboden die zeer de moeite waard zijn. Met regelmaat zijn er ook gratis aanbiedingen.
Ik schreef al eerder over de online cursus van Eckhardt Tolle ‘The power of Presence’ die ik volgde. Daarna kocht ik de audio serie ‘Becoming a teacher of Precense’ en onlangs zag ik een mooi interview met hem. Je moet tegen zijn traagheid en herhalingen kunnen, maar hij heeft zeker wat te melden!
Deze winter beluisterde ik een meditatiesummit over Mindfulness en Meditation waarvan een interview met Vidyamala Burch er voor mij uitsprong. Vidyamala Burch is de oprichtster van ‘Breathworks’ een methode die zich bezig houdt met ‘Mindfulness Based Pain Management’. Op haar website staat een indrukwekkend interview met haar. Vidyamala Burch zit in een rolstoel en heeft haar eigen ervaringen met fysieke pijn gebruikt om anderen te helpen om anders met hun pijn om te gaan.
Verder heb ik deze winter de acht weken durende online cursus ‘The power of Self-compassion’ met Kristin Neff en Chris Germer gevolgd. In 2012 stichtten zij het ‘ Çentre of Mindfull Self-Compassion’. Inmiddels zijn er meer dan 700 trainers wereldwijd opgeleid en worden ook in Nederland cursussen Zelf Compassie gegeven. Voor meer info kan je hun website bezoeken of die van Soundstrue.com
Ik vond het erg praktisch om deze cursus online te kunnen doen, aangezien vervoer van en naar een cursus voor mij lastig is. Bovendien was dit een kans om rechtstreeks van de oprichters les te krijgen.
De cursus had een buitengewoon goede opbouw met meditaties, refectievragen, toelichting op de stof en het zichtbaar maken van je valkuilen, maar ook van het universeel menselijke daarvan. Ik heb er echt veel van opgestoken en kan deze cursus dan ook van harte aanbevelen!
Mogelijk schrijf ik hier in de toekomst meer over, want ik denk dat veel mensen baat zouden kunnen ondervinden bij het leren analyseren van de kritiek die zij hebben op zichzelf. Doorgaans hebben we alleen compassie voor anderen, maar in feite gaan anderen door dezelfde emoties als wij, dus waarom zouden we dan niet vriendelijk naar ons zelf mogen zijn?

September 2017
Dit jaar werd ik onder meer geïnspireerd door een acht weken durende online cursus over ‘The power of Presence’  van Eckhart Tolle.
Het onderricht van Eckhart Tolle in deze cursus, biedt een schat aan informatie.
Omdat er  in  betrekkelijk korte tijd zoveel werd aangeboden, was er weinig tijd om alle lessen en aanwijzingen te integreren in mijn eigen leven. Daarom besloot ik om alles deel voor deel, in mijn eigen tempo te  herhalen en ik merk dat het daardoor veel beter binnenkomt en echt onderdeel wordt van hoe ik wens te leven.
Juist in deze tijd, waarin er zoveel gaande is in de wereld, is het van belang dat wij optimaal  gebruik maken van ons volledige bewustzijn en wakker en aanwezig blijven, zodat we ons handelen in overeenstemming brengen met ons diepste weten en de wereld precies datgene kunnen bieden wat ieder van ons te bieden heeft.
Ik heb meer zicht gekregen op mijzelf en op de valkuilen in ons mensenbestaan.
Het is mijn oprechte wens om de mensen die bij mij op retraite komen, te helpen om meer zichzelf te worden en een andere kijk te krijgen op wie zij in hun denken en handelen menen te zijn.
Door de rust en stilte  tijdens een retraite,  komt er een groter zelfbewustzijn in je vrij, waardoor je van binnen uit, meer in kan staan voor wie je bent en wat je doet.

November 2016
Dit jaar volgde ik een online Meditation Summit van Soundstrue.com. Deze Summit bestond uit 30 live lezingen en meditaties van bekende spirituele leraren uit de hele wereld. Op de site van Soundstrue.com is dit terug te vinden. Op deze site worden regelmatig interessante cursussen en nieuwe boeken aangeboden. Ik volgde eveneens de online cursus ‘Mindfulness Daily’, die geleid wordt door Jack Kornfield en Tara Brach twee internationaal bekende meditatieleraren. Deze cursus bestaat uit 40 dagelijkse meditaties van ongeveer 10 minuten en kan iemand die begint met mediteren goed op weg helpen om mediteren tot een dagelijkse gewoonte te maken. De eerste sessie is gratis te beluisteren. De cursus zelf kost $37,00.  Ook als je al langer bekend bent met mediteren is dit een prettige manier om ook eens op een andere manier te mediteren.
Ook volgde ik een online retraite van Eckhart Tolle en Kim Eng met medewerking van diverse andere sprekers. Eckhart Tolle geeft goede hulp om je bewust te worden van het Nu en van je eigen natuur of ‘spaciousness’ zoals hij dat noemt.
In mei en november bezocht ik twee inspirerende retraites geleid door Hans Korteweg.
Ook leidde Hans Korteweg  dit jaar weer verschillende groepen waaraan ik deelnam over essentiële teksten van meesters uit diverse tradities zoals Rumi, Kaiser, Atmananda, Huang Po, Tswang Tse, Greet Hofmans, Frits Hofman, Bereshit Zohar, Meister Eckhart, Garab Dorje, Hafiz, Ramana, Buber, Longchenpa, Reinout Fentener van Vlissingen, Christian Wiman en het Johannes- en Markus evangelie uit het Nieuwe testament.
Verder zijn wij bezig met het vertalen en bestuderen van teksten van Longchenpa vanuit het engels uit de boeken ‘A visionary Journey ‘, ‘Natural Perfection’ en ‘Now that I come to die’.
Het kennis nemen van de Grote geschriften is volgens Longchenpa onmisbaar voor mensen op het spirituele pad. In mijn eigen ervaring helpt het mij om gefocussed te blijven en het feit dat deze teksten al duizenden jaren mensen de weg wijzen en nog altijd zeer actueel zijn, stimuleert mij enorm!

Maart 2016
Sinds afgelopen september ben ik tutor voor drie eerstejaars studenten van de drie jarige ITIP opleiding.
Het leek mij leuk om hieronder de titels van de boekenlijst voor de eerstejaars studenten met zowel verplichte als aanbevolen boeken weer te geven:
De weg van de mens door Martin Buber
Zonder Grenzen door Ken Wilber
Dagboek van de Ziel door Bertie Hendriks en Mirjam Tirion-Ietswaart / uitgave Itip
Verwerk je familiekarma door Ahok Bedi en Boris Matthews
Van binnen weet je alles door Annet van Laar
Handboek Bio-Energetica door Alexander Lowen
Licht op schaduw door Debbie Ford
Het geschenk van je dromen (dvd) door Bas Klinkhamer / uitgave Itip
Een zucht van verlichting door Marthe van der Noordaa / uitgave Itip
Het Projectiemechanisme door Karen Hamaker-Zondag
Het geheim van genialiteit door Tijn Touber

Oktober 2015
Afgelopen zomer heb ik veel tijd gestoken in mijn fysieke conditie. Het was en is een proces van zoeken naar de juiste balans tussen activiteit en rust. Het onderscheid maken tussen lekker buiten bewegen en streven naar resultaat. Dat sluipt er zo makkelijk in, maar herstel laat zich niet dwingen. Daarom is het ook zo belangrijk om bewust te genieten van alles wat er verder in het leven gebeurt en niet alleen maar stil te staan bij wat er minder gaat.
Grote hulp hierbij zijn de teksten die mijn man en ik ‘smorgens lezen. Momenteel is dat ’ Now that I come to die’  van Longchenpa. Dit is een tekst die hij geschreven heeft voor zijn leerlingen vlak voor zijn dood om hen te helpen op de ingeslagen weg verder te gaan en te blijven zien waar het in essentie in het leven om gaat.
Teksten helpen mij om mezelf steeds weer vrij te maken van verwikkelingen en om ontspannen te blijven te midden van alles wat er op mijn pad komt. Natuurlijk gaat dit niet vanzelf en moet je er echt tijd voor vrijmaken, maar het een bewuste keus omdat ik de ervaring heb dat dit mij altijd verder helpt.

Naast dit boek zijn wij ook bezig in twee verschillende studiegroepjes met het vertalen van ‘A visionary Journey ‘ en ‘Natural Perfection’ , eveneens van Longchenpa. Dit zijn allemaal Dzogchenteksten, evenals’ het Juwelenschip’waar ik elders over heb geschreven.
Hierbij is het Hans Korteweg die de vertaalslag weet te maken naar het dagelijks leven en ons steeds weer inspireert dit ook daadwerkelijk toe te passen in ons eigen leven.

Februari 2015
De afgelopen maanden heeft mijn enkel opnieuw flink opgespeeld en heb ik weer zes weken voornamelijk zittend met mijn been omhoog doorgebracht. Mijn lopen was beperkt tot een dagelijks buitenrondje met krukken van maximaal 100 stappen en in huis liep ik alleen het hoogstnoodzakelijke. Staan gaf teveel pijn en moest ik vermijden. Dankzij acupunctuur en manipulatie zit ik nu gelukkig weer in de opgaande lijn. Ik ben er nog niet, maar het gaat duidelijk vooruit.
De meditatie beoefening uit de cursus breathworks/mindfulness (http://breathworks.nl/)die ik dagelijks ben blijven doen hebben mij enorm geholpen om met de pijn, de tegenslag en mezelf om te gaan in deze tijd. Ik heb letterlijk ervaren dat je de pijn er kan laten zijn, zonder er slachtoffer van te worden. Dat het helpt om je niet tegen de pijn te verzetten en hem weg te wensen, maar dat je er juist met vriendelijke aandacht en je adem naar toe kunt gaan en dat je dan de harde randen van je pijn en je weerstand kunt verzachten. Daarnaast heb ik ervaren dat er naast de onprettige ervaringen, tegelijkertijd ook prettige ervaringen in je lichaam en je psyche  zijn. Hierdoor lukte het me om te blijven genieten van de fijne dingen die er ook in en om mij heen gebeurden en en was het per saldo dus zeker niet alleen maar kommer en kwel.
Het is mij dankzij de enorme hulp van mijn man gelukt om toch iedere maand een retraite te geven. Dit was zonder zijn praktische hulp absoluut onmogelijk geweest! Het heeft me heel erg geholpen om ondanks mijn beperkingen grotendeels helder en stromend te blijven.
In deze periode las ik naast heel veel “gewone boeken”, het boek ‘Zelfcompassie’ van Kirstin Neff. Dit boek heeft geholpen om vriendelijk naar mijzelf te blijven kijken. Er staat veel informatie in, waardoor je ook anders naar jezelf en je omstandigheden gaat kijken. De schrijfster heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar zelfcompassie, maar de hoofdstukken waarin ze hier uitgebreid verslag over doet spraken mij persoonlijk minder aan.
Een ander boek dat ik van harte aanbeveel is: ‘Een schat aan Liefde in je relatie’ door Marthe van der Noordaa. Een heel praktisch, goed geschreven, helder boek, dat iedereen die zijn liefdesrelatie serieus neemt of een extra stimulans wil geven zou moeten lezen! Aan elke fase van de liefdesrelatie wordt aandacht besteed, waardoor het voor jong én oud een heel mooi boek is, met veel praktisch bruikbare informatie. De schrijfster kiest haar woorden zorgvuldig en is nooit grof. Kortom, ik vind het een juweeltje!

Oktober 2014
De afgelopen maand heb ik zelfs twee maal iemand op retraite gehad! Dat is eigenlijk voor mij fysiek te zwaar, dus dat moet ik niet te vaak doen, maar  desondanks heb ik beide keren weer als bijzonder ervaren. Het is mooi hoe iedere retraite toch weer heel anders is. Hierdoor blijft het voor mij ook echt fijn werk om te doen!
Nu lekker even uitrusten en dan ga ik morgen zelf voor 4 dagen op retraite met de leerlingengroep van Hans Korteweg.
Dat geeft mijzelf vast weer nieuwe inspiratie die ik later zelf weer in mijn eigen retraites in kan zetten!

September 2014
In juli zijn wij voor het eerst opa en oma geworden van een prachtige kleinzoon! De zomer is daardoor heel anders verlopen dan andere zomers en ik heb vooral veel niet aan mijn werk gelateerde boeken gelezen. Dit laatste heeft ook te maken met het feit dat ik een e-reader heb gekocht. Ik lees nu veel sneller een nieuw boek op mijn e-reader, dan wanneer ik eerst naar de bib of winkel moet.
Ik ben trouwens erg enthousiast over mijn e-reader! Het leest heel ontspannen voor je ogen, je kunt de letters groter maken en je weet precies waar je gebleven bent. Zelfs mijn dyslectische man is enthousiast en is veel meer aan het lezen geslagen.

Inmiddels is het nieuwe seizoen weer begonnen en dienen er zich weer nieuwe mensen aan voor de retraites. De vakantieperiode vertoont meestal een lichte dip in de aanmeldingen, al blijven er ook altijd mensen die behoefte hebben aan een rustige vakantieplek waar iemand aanwezig is die begeleiding kan bieden.

Momenteel volg ik zelf een cursus mindfulness/beathworks, waar ik erg enthousiast over ben. Ik vind het erg plezierig om het bewustzijn van je lichaam te combineren met de ademhaling. Je merkt heel goed waar je blokkeert en ervaart dat je werkelijk je adem in je hele lichaam kunt voelen. Deze cursus is bij uitstek geschikt om te leren beter met pijn om te gaan. Als je altijd pijn hebt, heb je nogal snel de neiging om naast de pijn zelf, ook nog te gaan lijden aan het lijden aan die pijn, waardoor je feitelijk meer pijn ervaart dan nodig is. Het leren maken van onderscheid tussen primaire en secundaire pijn, zoals dit wordt genoemd, krijgt ruimschoots aandacht binnen deze cursus.
Bovendien kan je beeld over de pijn die je hebt veranderen. Je kan denken dat de pijn er altijd is, maar dan blijkt deze opeens van moment tot moment te kunnen verschillen.
Ik kan iedereen deze cursus van harte aanbevelen. Meer info kan je vinden op www.marijkebruining.nl en op http://breathworks.nl/

Inmiddels ben ik ook weer gestart met een vervolg op een introductiecursus over ‘Het Juwelenschip’van Longchenpa.
Wat een inspirerende tekst blijft dat toch! Zelfs na jaren van bestuderen komen er weer nieuwe inzichten te voorschijn! Erg leuk om dit in een klein groepje te doen. Mocht je interesse hebben in een nieuw groepje, neem dan contact met mij op.

Verder ga ik dit jaar twee andere teksten van Longchenpa bestuderen. Daarnaast ga ik ook nog samen met een paar anderen een tekst van Longchenpa vanuit het Engels vertalen. Dit zal ongetwijfeld weer tot nieuwe inzichten leiden, die ik in een later stadium misschien weer met anderen kan delen.

Het feit dat ik ook healingen geef begint langzamerhand bekender te worden. Hoort zegt het voort. Het kan een hele fijne ondersteuning zijn, zowel lichamelijk als geestelijk.

Ook de online coaching bevalt erg goed. Ik merk dat ik naast de (video) gesprekken die ik voer, ook energieën bij mensen kan voelen en hen ook online bij rust en stilte kan brengen door samen te mediteren.
Dit kan echt een goede manier zijn om mensen die verder weg wonen, beperkte energie hebben, ziek zijn of anderszins aan huis gebonden zijn,te kunnen helpen. Mocht je interesse hierin hebben, aarzel dan niet om mij te bellen voor meer informatie.
Tel: 0575-494064 of 0612566326. Het mobiele netwerk is in deze regio vaak slecht, dus probeer mijn vaste nummer als je mij niet bereiken kunt. De grootste kans om mij direkt te bereiken is rond 10.00 uur ‘s morgens of rond 19.00 uur ‘s avonds.

Juni 2014 De afgelopen periode heb ik vakantie gehad en na kunnen denken over nieuwe plannen. Dit heeft geresulteerd in het uitbreiden van mijn aanbod met online coaching. Dit is handig als mensen ver weg wonen of ziek zijn. Het verdient mijn voorkeur om eenmalig persoonlijk contact te hebben voorafgaand aan de online coaching.

Bijgaand een inspirerend stuk uit het Itip  Magazine, najaar 2014 dat ik met toestemming mocht plaatsen:

Thuiskomen in de stilte

 De noodzaak om alleen te zijn en de stilte in te gaan, is een terugkerend onderdeel van vele wijsheidsstromingen. Met als doel om je los te maken van je dagelijkse patronen en ingesleten gewoontes in denken en handelen. Die momenten van alleen zijn worden gesymboliseerd door het verlaten van het ouderlijk huis zoals we dat kennen van Boeddha, door het vasten in de woestijn door Jezus, of door het je terugtrekken in een grot, zoals Mohammed dat deed.

Vaak hebben mensen een dubbel gevoel bij alleen zijn. Aan de ene kant verlangen ze naar de rust van de stilte, aan de andere kant komt het er maar niet van en is er zelfs een vrees om de stilte te zoeken. Het is een moment dat je met jezelf alleen bent, en dat kan ook onwennig en confronterend zijn.

In de Oosterse traditie wordt het opzoeken van de stilte wel vergeleken met het kijken in een veelgebruikte waterput. Bij een eerste blik in de waterput zie je vooral troebel water. Er beweegt van alles aan de oppervlakte, het water is nog niet stil. Je kunt het vergelijken met de onrust van gedachtes en emoties die de overhand hebben. Het eerste moment dat je het stil laat worden, ervaar je de gehechtheid aan activiteiten en impulsen van buitenaf. De trekkracht daarvan en de verleiding om je mee te laten voeren door de ‘reuring en deining’ van het leven. Je geest bestookt je met redenen waarom het toch echt beter is om weer in actie te komen. Maar wanneer je niet toegeeft aan die trekkracht en in de stilte blijft, zal je geest meer tot rust komen.

Het wateroppervlak in de waterput wordt kalmer en het beeld van wat je ziet verandert.

Langzaam verschijnen dan, in de vorm van je hoofd, je haren, je neus en je kaaklijn, de contouren van je eigen gezicht; de herkenning van je spiegelbeeld. Dat staat voor het besef van je (uiterlijke) patronen en gehechtheden die je leven in hun greep houden. Nadat de strubbelingen tot rust zijn gekomen, krijg je een beter zicht op jezelf. Je ziet hoe je jezelf in de problemen brengt. Waar je overheen leeft en hoe je je aanpast aan je omgeving; wat ondergesneeuwd raakt in de dagelijkse gang van zaken. Je loopt er niet langer van weg. Je blijft erbij.

En het water wordt een slag helderder. Je komt bij jezelf uit en ervaart wat je echt nodig hebt in je leven. Welke keuzes je wilt maken, waar je voor wilt gaan. Zo krijg je in de stilte contact met je verlangens, je wensen, je inspiratie en ideeën.

In de fase die hierop volgt, is het in de beeldspraak van de waterput mogelijk om glimpen van de bodem van de put op te vangen. In de aanhoudende stilte is het mogelijk om de grond van alles te aanschouwen. Door je eigen spiegeling heen, kom je dan in contact met het diepste wat je kent. Met de essentie, het eenheidsbewustzijn, de Ene, het Leven of wat voor woorden je daar ook aan wilt geven. Je raakt aan wat jou bezielt en wat de grond is van je zijn en handelen.

Het mooie is dat dit zicht op de bodem, het contact met de essentie, je laat ervaren dat je niet alleen bent. De weg erheen, in de stilte, leg je alleen af. Maar daar aangekomen heeft je gevoel van identiteit zich verplaatst van het ‘ik’ naar het gehele universum, naar alle wezens. Hoog of laag, zichtbaar of niet zichtbaar, dichtbij of veraf. Het onderscheid tussen jou en de ander, het andere, valt weg. Niet langer een afgescheiden ik, ervaar je dat je bent opgenomen in een wereld van spiritualiteit en van hulp.

Zo ben je in de stilte thuisgekomen bij jezelf en bij wat jou bezielt.

Nu je een eigen ijkpunt hebt, kun je weer terugkeren naar de wereld met wat jij te bieden hebt. Hij die thuis is bij zichzelf kan zich thuis voelen in de wereld.

N.B. Op www.itip.nl kan je de online versie van het Itip Magazine downloaden

28 april De afgelopen periode ben ik veel bezig geweest met ‘Het Juwelenschip’ van Longchenpa, vanwege de studiegroep die ik hierover geef. Zie hieronder.
Verder las ik ‘Dagboek van de ziel’van Bertie Hendriks. Een mooi geïllustreerd boek over de levensfasen van de mens. Goed leesbaar met veel informatie en tips. Zelf vond ik de laatste drie hoofdstukken het meest boeiend. Het allerlaatste hoofdstuk over de leegte is mijn favoriete hoofdstuk. Hierin komt Berties kennis en kracht voor mij het best tot uitdrukking. Bertie is een van de drie directeuren van het ITIP, school voor leven en werk.

Studiegroep  ‘Het Juwelenschip’ van Longchenpa.
Mocht je belangstelling hebben, laat dit dan weten. Dan kan ik je een bericht sturen als ik start met een nieuwe groep.

Onderstaande tekst uit ‘het Juwelenschip’ vat in één zin samen waar dit boek overgaat.
“Het zicht is onbevooroordeeld en niet subjectief; de meditatie is de intrinsieke helderheid, die alles wat oprijst bevrijdt; de levenswijze is een onbelemmerde dynamische stroom.”

‘Het Juwelenschip’ is een commentaar dat Longchenpa in de veertiende eeuw schreef op een Tibetaanse oertekst uit de achtste eeuw.

Omdat deze tekst niets van zijn oorspronkelijke betekenis heeft verloren en gaat over “een direct besef van pure en totale aanwezigheid”, is deze tekst ook in onze tijd nog zeer actueel en van grote betekenis.
Hans Korteweg vertaalde dit geschrift uit het Engels, samen met 9 andere mensen en voorzag de tekst van een prachtig voorwoord en heldere commentaren.

Sinds het moment dat ik in contact kwam met deze tekst, zo’n jaar of vijftien geleden, heeft deze tekst mij nooit meer losgelaten. Hans Korteweg en Marthe van der Noordaa, een van de mede vertaalsters van dit geschrift, hebben mij beiden zeer geholpen om vertrouwd te raken met en dieper door te dringen in deze prachtige tekst.
Ik heb altijd het gevoel gehad dat in dit kleine boekje alles staat wat je als mens nodig hebt. Vandaar dat ik het steeds opnieuw oppak om te lezen. Toch lees ik elke keer dat ik er in lees weer nieuwe dingen en kan ik er op een nieuwe manier door worden geraakt.
Je moet niet proberen om de tekst te begrijpen. Je kunt je beter ontvankelijk opstellen, dan kan de tekst bij je binnenkomen en kan je ervaren waar de tekst over gaat. Dat vraagt dus een heel andere manier van lezen dan je gewend bent. Je besef kan dan als het ware een spiraal beweging naar binnen maken, waardoor je steeds meer gaat ervaren dat je werkelijk onderdeel bent van het universeel scheppende principe.

Tijdens de bijeenkomsten zullen we op deze manier bezig gaan met de tekst en met elkaar bespreken hoe wij dit herkennen in ons eigen leven. Ook zullen we samen mediteren.
Het is de bedoeling dat je tussen de bijeenkomsten in zelf bezig blijft met de tekst en met mediteren. Op die manier worden de bijeenkomsten geen eilandjes in de tijd maar kan er een beweging in gang gezet worden die zich in de tijd verder kan verdiepen.
Mocht je belangstelling hebben, laat dit dan weten. Dan kan ik je een bericht sturen als ik start met een nieuwe groep.

Om je een indruk te geven van het werk van Hans Korteweg, raad ik je aan om   www.juwelenschip.nl  te raadplegen.

Januari 2014 Omdat ik in mijn vrijwilligerswerk in Amersfoort met kanker patienten gemerkt heb dat healing zeer breed inzetbaar is, wil ik de hele maand januari healing aanbieden tegen een gereduceerd tarief. zie tarieven

Oktober 2013
Het boek van Tim Parks   ‘Leer ons stil te zitten’, waar ik in juli over schreef, vond ik boeiend en leerzaam. Tim Parks heeft een wetenschappelijke achtergrond en stond zeer kritisch tegenover alles wat maar enigszins spiritueel is. Door zijn fysieke kwaal bezocht hij vele artsen en therapeuten zonder te genezen. Op een dag leest hij op een website over een boek van twee Amerikaanse artsen die een methode hebben ontwikkeld waardoor vele mensen met zijn kwaal zijn genezen. Hij koopt het boek, (‘A headache in the pelvis’  door Wise and Anderson) volgt de aanwijzingen en komt in een stroom van spirituele ervaringen terecht die uiteindelijk zijn hele leven veranderen. Zijn scepsis houdt niet langer stand en hij besluit zelfs om zich te verdiepen in meditatie. Het is boeiend om zijn veranderingsproces en ervaringen te lezen.

Twee aanraders om te lezen vind ik: ‘de Therapeut’ door Irvin D. Yalom.  Een roman over psychiaters, analyse , verandering van inzichten en beroepsethiek. Het boek is zeer informatief en leest bijna als een detective. Het slot vond ik niet sterk.
Als tweede ‘De Heimwee fabriek’ door Douwe Draaisma. Dit boek gaat over geheugen, tijd & ouderdom. Als je ouder wordt en merkt dat je dingen vergeet, een heel interessant en vaak ook geruststellend boek om te lezen.

Juli 2013
Sinds september 2012 doe ik vrijwilligerswerk in het Toon Hermans Huis in Amersfoort, een inloophuis voor kankerpatiënten en hun familie en vrienden. Na eerst gastvrouw te zijn geweest, geef ik sinds februari 2013 Reiki en healing aan gasten. Dit is bijzonder om te doen en ik doe het met veel plezier! Ik krijg ook positieve reacties, dat is fijn.v In verband hiermee las ik een aantal nieuwe boeken: ‘Quantum healing’, ‘Quantum healing in het dagelijks leven’ en ‘Eufeeling’ door Frank Kinslow.  Ik vond er een duidelijke, niet zweverige uitleg instaan over hoe healing werkt, maar heb ook kritiek. Naar mijn smaak is het te Amerikaans en te ‘popie jopie’ geschreven. Ik denk dat het waar is dat iedereen kan leren om healing te geven, maar huiver zelf om het overal voor in te zetten, bijvoorbeeld om rijk en succesvol te worden. Dat is nooit mijn doel en ik vind het zelf ook niet kloppen om zo met kosmische energie om te gaan.

Vanwege een zwaar zieke vriend in mijn omgeving herlas ik delen van het boek ‘Bewust leven, bewust sterven’door Stephen Levine. Voor wie geïnteresseerd is en feeling heeft met het Tibetaans boeddhisme, vind ik dit een heel mooi boek. Het bevat een mooie meditatie over de verschillende stadia die het lichaam doorloopt tijdens het sterfproces. Voor wie op deze manier kan kijken, een mooie manier om jezelf bekend te maken met deze stadia, maar niet echt voor mensen die deze traditie niet kennen.

Momenteel ben ik  bezig in ‘Leer ons stil te zitten’ door Tim Parks. Het is het verhaal van zijn persoonlijke zoektocht naar genezing. Mogelijk voeg ik later mijn mening hierover toe.

September 2012
Eind augustus volgde ik met 3 anderen een online retraite van 4 dagen geleid door Eckhart Tolle, auteur van ‘De kracht van het nu’ en ‘De nieuwe aarde’. Eens te meer ben ik ervan overtuigd geraakt hoezeer onze gedachten ons maken tot wie we (denken) te zijn. Terwijl ons ware ‘ik’ zoveel meer is dan onze gedachten. Onze ware aard is in feite onbegrensd en altijd in ons aanwezig. Het is daar en we kunnen er altijd contact mee maken. Eckhart Tolle heeft het vermogen je dit te laten ervaren en geeft handreikingen over hoe je dit bewustzijn in je leven een steeds grotere plek kan laten innemen.

Juli 2012
Momenteel ben ik geboeid door het onderwerp gehechtheid en verslaving.
Waarschijnlijk denk je direct aan sigaretten, alcohol of drugs, maar wij mensen kunnen aan veel meer dingen verslaafd zijn. Wat dacht je bijvoorbeeld van teveel eten of snoepen, of iedere avond uren televisie kijken, roddelen, alsmaar denken en piekeren, negativiteit, jezelf slachtoffer voelen enzovoort? Ook dit zijn vaak patronen van gehechtheid of verslaving die je nauwelijks kunt stoppen. Hier meer zicht op krijgen en vooral ook leren hoe je deze patronen kan doorbreken, kan veel extra energie opleveren. Die kun je dan weer inzetten voor positieve doeleinden.
De afgelopen drie retraites ben ik met dit onderwerp bezig geweest en het werpt zijn vruchten af.
Meer informatie over dit onderwerp kun je lezen op www.juwelenschip.nl of op www.ontslaving.nl

Juni 2012
De afgelopen periode is erg druk geweest door een sterfgeval in de familie en een verbouwing, waardoor er weinig tijd overschoot om spirituele boeken te lezen. Wel lezen we nog dagelijks teksten uit ‘Tot zover’ van Hans Korteweg.

Maart 2012
Ik nam voor de tweede keer deel aan Getijdendagen in een klooster. En ik haalde twee oude bekenden uit mijn boekenkast om opnieuw te lezen:

  • ‘Het Tibetaanse boek van leven en sterven’ door Sogyal Rinpoche, een prachtig boek om te lezen als je met de dood te maken krijgt, maar ook als leidraad voor het dagelijks leven is dit boek zeer de moeite van het lezen waard.
  • ‘Tot zover’ door Hans Korteweg. Hierin staan korte doorgevingen over uiteenlopende thema’s.

Februari 2012
Ik las ‘De weg van de mens’ van Martin Buber.

Januari 2012
Momenteel lees ik dagelijks een bladzijde uit het boek ‘Atmananda Upanishad’ van Shri Atmananda. Ik vind het fijn om uit verschillende tradities teksten te lezen die gaan over datgene waar veel woorden voor gebruikt worden, maar die geen van allen de totale lading van het onbenoembare kunnen dekken. In dit boek noemen ze het Bewustzijn of Atma. Het zijn vrij korte teksten die mij helpen om mij steeds opnieuw bewust te zijn van “de Werkelijkheid” (weer zo’n woord) in mijn dagelijkse leven.

Twee boeken waar ik momenteel in lees zijn het ‘Handboek meditatief ontspannen’ van Jon Kabat-Zinn en het boek ‘De ontdekking van het Nu’ van Erik van Zuydam. Beide boeken gaan over aandachtstraining en lichaam gewaarzijn. Ze sluiten goed aan bij mijn visie over mediteren.

2011
Ik lees iedere morgen één pagina uit ‘Het Juwelenschip’ van Longchenpa. Daarna besteed ik ongeveer een kwartier aan meditatie. Zo begin ik mijn dag geïnspireerd en vanuit ontspanning.

Makkelijker leesbaar over dezelfde tekst is het boekje ‘Een zucht van Verlichting’ van Marthe van der Noorda, één van de vertaalsters van “het Juwelenschip” . In haar boek staan echter veel voorbeelden uit het dagelijks leven, waardoor de tekst wat meer geopend wordt.

‘Glimlach naar angst’ van Chögyam Trungpa. Een mooi boekje om zicht te krijgen op  angst, “de wortel van zeer veel lijden in de wereld”.

Een boek dat ik regelmatig herlees en toepas op mijn eigen leven is ‘De kracht van het Nu’ van Eckhart Tolle. Het boek is eenvoudig geschreven en ik gebruik het regelmatig tijdens mijn retraites.