Healing

Het woord healing kun je in het Nederlands vertalen met het woord heling. Ik hou ervan om Nederlandse termen te gebruiken, maar omdat heling associaties oproept met het verkopen van gestolen goederen, heb ik toch mijn toevlucht genomen tot het Engelse woord healing.

Wanneer maak maak ik gebruik van het geven van een healing

Als ik vermoed dat een healing een goede bijdrage voor jou zou kunnen zijn, is er meestal sprake van een zekere onbalans in je lichaam. Dit kan bijvoorbeeld komen door teveel spanning of overbelasting, maar ook doordat je heel veel denkt en eigenlijk vergeten is bent dat je ook nog een lichaam hebt.  Er kan ook sprake zijn van een onbalans door een blessure, waardoor een deel van het lichaam wordt overbelast en een ander deel wordt ontzien. Of het kan zijn dat er een psychische onbalans is die zich lichamelijk uit. Hierbij zijn vaak de energiecentra (Chakra’s) uit balans. Ook na een operatieve ingreep ontstaat er vaak een lichamelijke en of geestelijke onbalans en kan dit een aanleiding zijn om een healing af te geven.
In al deze voorbeelden is het mogelijk om met behulp van een healing de balans in het lichaam te verbeteren of te herstellen. De healing zorgt er dan voor dat de energie weer overal gaat stromen. In feite geeft de healing een stimulans aan ons zelfgenezend vermogen.

Hoe werkt een healing

Hoe een healing feitelijk werkt is moeilijk aan te geven. Degene die de healing geeft doet zelf eigenlijk niets. Wat er gebeurt is dat er levensenergie uit de levensbron doorgegeven wordt via de handen, of het energieveld van de healer. Dit heeft effect op degene die de healing ontvangt. Hoe dit effect eruit ziet is vooraf niet aan te geven, maar je kunt ervan uitgaan dat de energie vanzelf stroomt naar de plekken waar dit het hardste nodig is. Wat je daar concreet van merkt kan van persoon tot persoon zeer sterk verschillen. Maar ik krijg vaak terug dat mensen het weldadig en zeer ontspannend vinden en dat zij vaak heel goed hebben geslapen na een healing. Het komt ook voor dat fysieke klachten zijn verminderd of verdwenen. Het blijft echter belangrijk om je te beseffen dat een healing nooit een medische behandeling kan vervangen, dus dat er bij klachten altijd eerst een arts moet worden geraadpleegd.
Na afloop
Na afloop is het goed om veel te drinken en slechts licht te eten. Ook is het prettig als je het de uren na een healing een beetje rustig aan kunt doen.