Healing (momenteel alleen bij live retraites mogelijk)

Het woord healing kun je in het Nederlands vertalen met het woord heling. Ik hou ervan om Nederlandse termen te gebruiken, maar omdat heling associaties oproept met het verkopen van gestolen goederen, heb ik toch mijn toevlucht genomen tot het Engelse woord healing.

Wanneer maak je een afspraak voor een healing

Als er iemand een afspraak voor een healing maakt, is er meestal sprake van een zekere onbalans in het lichaam. Dit kan bijvoorbeeld komen door teveel spanning of overbelasting, maar ook doordat die persoon heel veel denkt en eigenlijk vergeten is dat hij of zij ook nog een lichaam heeft. Er kan ook sprake zijn van een onbalans door een blessure, waardoor een deel van het lichaam wordt overbelast en een ander deel wordt ontzien. Of het kan zijn dat er een psychische onbalans is die zich lichamelijk uit. Hierbij zijn vaak de energiecentra (Chakra’s) uit balans. Ook na een operatieve ingreep ontstaat er vaak een lichamelijke en of geestelijke onbalans en kan dit een aanleiding zijn om voor een healing af te spreken. In al deze voorbeelden is het mogelijk om met behulp van een healing de balans in het lichaam te verbeteren of te herstellen. De healing zorgt er dan voor dat de energie weer overal gaat stromen. In feite geeft de healing een stimulans aan ons zelfgenezend vermogen.

Hoe werkt een healing

Hoe een healing feitelijk werkt is moeilijk aan te geven. Degene die de healing geeft doet zelf eigenlijk nagenoeg niets. Wat er gebeurt is dat er levensenergie uit de levensbron doorgegeven wordt via de handen, of het energieveld van de healer. Dit heeft effect op degene die de healing ontvangt. Hoe dit effect eruit ziet is vooraf niet aan te geven, maar je kunt ervan uitgaan dat de energie vanzelf stroomt naar de plekken waar dit het hardste nodig is. Wat je daar concreet van merkt kan van persoon tot persoon zeer sterk verschillen. Maar ik krijg vaak terug dat mensen het weldadig en zeer ontspannend vinden en dat zij vaak heel goed hebben geslapen na een healing. Het komt ook voor dat fysieke klachten zijn verminderd of verdwenen. Het blijft echter belangrijk om je te beseffen dat een healing nooit een medische behandeling kan vervangen, dus dat er bij klachten altijd eerst een arts moet worden geraadpleegd.
Wat doe ik bij een healing? Als iemand voor een healing komt, heb ik eerst een gesprek om te horen wat er speelt. Daarna neem je plaats op een stoel of behandelbank en start de healing. Ik begin meestal met een korte inleiding om je bewust te worden van je hele lichaam. Daarna hoef je zelf niets anders meer te doen dan je te ontspannen en je open te stellen om de healing te ontvangen.

Na afloop

Na afloop is het goed om veel te drinken en slechts licht te eten. Ook is het prettig als je het de uren na een healing een beetje rustig aan kunt doen.

Het kan wenselijk zijn om de behandeling op korte termijn te herhalen.